Retningslinjer

Fra Språkrådets termwiki
Revisjon per 10. aug. 2016 kl. 13:28 av Kriars (diskusjon | bidrag)$7

(diff) ← Eldre revisjon | Godkjent revisjon (diff) | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term retningslinjer
kontekst Statens vegvesens håndbokserie
godkjent SVV-KÅ 260516


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term NPRA Guidelines
referanse NA-rundskriv 10/9 2010/131256-001
kortform guidelines
frarådet/frårådd term "Prescriptive guidelines" kan legges til ved behov for å skille retningslinjer fra veiledninger. Forutsetning for bruk av forkortelsen NPRA er at Norwegian Public Roads Administration står med fulltekst på samme side, for eksempel ifbm logo, eller blir omtalt i samme avsnitt.
referanse NA-rundskriv 10/9 2010/131256-001
godkjent SVV-KÅ 260516


INFORMASJON
definisjon kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som gjelder gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen (samt for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen), og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren
referanse www.vegvesen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 100816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post