Samferdselsdepartementet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Samferdselsdepartementet
godkjent SVV-AKG 260815


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term (the) Ministry of Transport and Communications
referanse www.regjeringen.no
godkjent SVV-AKG 260815


INFORMASJON
definisjon regjeringskontor som har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken
referanse www.regjeringen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 260815


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post