Situert kunnskap

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term situert kunnskap
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-24.08.2015


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term situert kunnskap


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term situated knowledge
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon erkjennelsesteoretisk rammeverk basert på innsikten om at kunnskap er innsvøpt i og reflekterer konteksten den produseres i, blant annet gjennom kunnskapssubjektets plassering i tid, rom og samfunnsmessige maktrelasjoner
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning; Lykke, N. "Feminist Studies". New York: Routledge. 2010
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 24.08.2015