Veiledninger

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term veiledninger
kontekst Statens vegvesens håndbokserie
godkjent SVV-KÅ 260516


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term NPRA Guidelines
merknad "Descriptive guidelines" kan legges til ved behov for å skille veiledninger fra retningslinjer. Forutsetning for bruk av forkortelsen NPRA er at Norwegian Public Roads Administration står med fulltekst på samme side, for eksempel ifbm logo, eller blir omtalt i samme avsnitt
godkjent SVV-KÅ 100816


INFORMASJON
definisjon hjelpedokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som understøtter normaler og retningslinjer ved at de inneholder mer utdypende fagstoff og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.
referanse www.vegvesen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 100816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post