Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse» med verdien «Department for Transport, UK: ''Know your traffic signs''». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 33 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Homogen likevekt  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Hydratisering  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Polar forbindelse  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Substituent  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Kiralt molekyl  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Karbonat  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Hastighetskonstant  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Rett kjede  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Karbonkjede  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Båtkonformasjon  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Hastighetsbegrensende reaksjonstrinn  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Solvatisering  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Polart molekyl  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Stereokjemi  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Akiralt molekyl  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Allotrop  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Reaksjonshastighet  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Kjede  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Karbondioksid  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Mellomprodukt  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Etoksid  + (Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill)
 • Styrings- og bindingsteori  + (Chomsky, Noam (1981): ''Lectures on Government and Binding'' (Studies in Generative Grammar, vol. 9). Dordrecht: Floris.)
 • Prinsipp- og parameterteori  + (Chomsky, Noam (1981): ''Lectures on Government and Binding'' (Studies in Generative Grammar, vol. 9). Dordrecht: Floris.)
 • Minimalismeprogrammet  + (Chomsky, Noam (1995): ''The Minimalist Program''. MIT Press.)
 • Olje  + (Collins English Dictionary <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oil>. Lest 22.05.2013)
 • Offeranode  + (Collins English Dictionary <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sacrificial-anode>. Lest 22.05.2013)
 • Oksidert form  + (Collins English Dictionary <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxidized?showCookiePolicy=true>. Lest 22.05.2013)
 • Gruppe i periodesystemet  + (Collins English Dictionary [http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group]. Lest 06.05.2013.)
 • Byggherre  + (Construction Client Regulations, www.arbeidstilsynet.no)
 • Oppgradering  + (DIRECTIVE 2008/57/EC, CHAPTER 1, Article 2, Clause (m))
 • Periodisk kjøretøykontroll  + (DIRECTIVE 2014/45/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  + (DSB.no)
 • Fartshump  + (Department for Transport: ''Know your traffic signs'')
 • Møtende kjørende har vikeplikt  + (Department for Transport: ''Know your traffic signs'')
 • Møteplass (Vegvesenet)  + (Department for Transport: ''Know your traffic signs'')
 • Farlig vegkryss  + (Department of Transport, UK: ''Know your Traffic Signs'')
 • Halogenert hydrokarbon  + (Dictionary.com [http://dictionary.reference.com/browse/halogenated+hydrocarbon]. Lest 08.05.2013)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg  + (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
 • Nullvekstmålet  + (EEA Environmental Statement 2020)
 • Slepvogn  + (EU Directive 2007/46/EC)
 • Kjøretøyklasse  + (EU-direktiv 70/156/EF; 2010/48/EU mm.)
 • Fabrikasjonsplate  + (EU-forordning 19/2011)
 • Nanopartikkel  + (Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1109065/nanoparticle>. Lest 16.05.2013.)
 • Lettmetall  + (Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/377665/metallurgy/81850/Light-metals>. Lest 16.05.2013.)
 • Nettverksstoff  + (Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/684121/chemical-bonding/43438/Network-solids>. Lest 27.05.2013.)
 • Jordalkalimetall  + (Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/15638/alkaline-earth-metal>. Lest 16.05.2013.)
 • Reaksjonsmekanisme  + (Encyclopædia Britannica [ http://global.britannica.com/EBchecked/topic/492733/reaction-mechanism ] Lest 27.05.2013.)
 • Reaksjonsfart  + (Encyclopædia Britannica [ http://global.britannica.com/EBchecked/topic/492738/reaction-rate ] Lest 27.05.2013.)
 • Grunnforskning  + (Encyclopædia Britannica [http://global.britannica.com/EBchecked/topic/54975/basic-research]. Lest 06.05.2013.)
 • Grønn kjemi  + (Encyclopædia Britannica [http://global.britannica.com/EBchecked/topic/917173/green-chemistry]. Lest 06.05.2013.)