Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Siste istids maksimum fant sted for omtrent 21_000 år siden.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Postkoordinert indeksering  + (Se også [[Prekoordinert indeksering|prekoordinert indeksering]] og [[Indeksering|indeksering]])
 • Global klimamodell  + (Se også [[Regional klimamodell|regional klimamodell]].)
 • Referat  + (Se også [[Sammendrag|sammendrag]])
 • Smarttilbehør  + (Se også [[Smartklær|smartklær]]. ''Kroppsnær teknologi'' er også i bruk.)
 • Smartklær  + (Se også [[Smarttilbehør|smarttilbehør]]. ''Kroppsnær teknologi'' er også i bruk)
 • Pyknoklin  + (Se også [[Termoklin|termoklin]] og [[Haloklin|haloklin]].)
 • Mettet løsning  + (Se også [[Umettet løsning|umettet løsning]] og [[Overmettet løsning|overmettet løsning]].)
 • Overtittel  + (Se også [[Undertittel|undertittel]] og [[Tittel|tittel]].)
 • Horisontal genoverføring  + (Se også [[Vertikal genoverføring|vertikal genoverføring]].)
 • Orbital  + (Se også [[atomorbital|atomorbital]] og [[molekylorbital|molekylorbital]])
 • Eksoterm reaksjon  + (Se også [[endoterm reaksjon|endoterm reaksjon]] og [[entalpi|entalpi]])
 • Skredvoll  + (Se også [[fangvoll]] og [[ledevoll]], som er varianter av skredvoll.)
 • Åpen tilgang  + (Se også [[gull åpen tilgang|gull åpen tilgang]], [[grønn åpen tilgang|grønn åpen tilgang]] og [[hybrid åpen tilgang|hybrid åpen tilgang]])
 • Fartstilpasning  + (Se også [[intelligent fartstilpasning]].)
 • Oksosyre  + (Se også [[oksoanion|oksoanion]].)
 • Verk  + (Se også [[Åndsverk|åndsverk]])
 • Autoritetsregister  + (Se også: [[autoritetskontroll|autoritetskontroll]], [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]], [[tesaurus|tesaurus]])
 • Enantiomer  + (Se også: [[kiral|kiral]])
 • Bibliotekledelse  + (Se også: bibliotekleder)
 • Byggherre  + (Seksjonen "Byggherre" i Vegdirektoratet heter på engelsk ''Contracting Management'')
 • Seksualitet  + (Seksualitet er et samlebegrep av nyere dat
  Seksualitet er et samlebegrep av nyere dato (fra det 19. århundre). I andre halvdel av det 20. århundre vokste det fram en forståelse av seksualitet som satte spørsmålstegn ved seksualitetskategorienes naturlighet og uunngåelighet, og som betonte hvordan seksualitetsbegrepet samler og innordner en rekke aktiviteter – diskurser, institusjoner, lover, medisinske og moralske praksiser – uten at disse står i et nødvendig forhold til hverandre. Sentrale seksualitetskategorier er homoseksualitet, heteroseksualitet, biseksualitet og aseksualitet.
  eksualitet, biseksualitet og aseksualitet.)
 • Væske  + (Selv om en væske har et bestemt volum, kan dette volumet likevel reduseres dersom man utsetter væsken for høyt trykk.)
 • Essensialisme  + (Sentralt i feministiske diskusjoner om essensialisme står spørsmålet om kvinner har felles egenskaper som forener dem som gruppe.)
 • Klimaprediksjon  + (Siden framtidig utvikling kan være svært s
  Siden framtidig utvikling kan være svært sensitiv med hensyn til starttilstandene (begynnelsestilstand), uttrykkes slike prediksjoner som regel ved sannsynligheter for endringer. En klimaprediksjon er en mellomting mellom værvarsel og [[Klimaframskriving|klimaframskriving]].
  g [[Klimaframskriving|klimaframskriving]].)
 • Annethet  + (Simone de Beauvoirs begrep om kvinnen som
  Simone de Beauvoirs begrep om kvinnen som ‘den andre’ har stått sentralt i feministers kritikk av vestlig tenknings [[Androsentrisme|androsentrisme]]. I senere feministisk forskjellstenkning har ‘annethet’ i større grad blitt positivt mobilisert og omfavnet. Den prosessuelle termen ‘annetgjøring’ har en viktig rolle i nåtidig feministisk og postkolonial tenkning og kritikk.
  stisk og postkolonial tenkning og kritikk.)
 (Siste istids maksimum fant sted for omtrent 21_000 år siden.)
 • Siste istids maksimum  + (Siste istids maksimum fant sted for omtrent 21 000 år siden.)
 • Siteringsindeks  + (Siteringsorganer fantes tidligere i trykt form)
 • Affiks  + (Sjå [[Prefiks|prefiks]], [[Suffiks|suffiks]], [[Infiks|infiks]] og [[Sirkumfiks|sirkumfiks]].)
 • Førsteordensreaksjon  + (Sjå også [[Andreordensreaksjon|andreordensreaksjon]] og [[Nullteordensreaksjon|nullteordensreaksjon]])
 • Flerprotisk syre  + (Sjå også [[Enprotisk syre|einprotisk syre]].)
 • Nulteordensreaksjon  + (Sjå også [[Førsteordensreaksjon|førsteordensreaksjon]] og [[Andreordensreaksjon|andreordensreaksjon]].)
 • Andreordensreaksjon  + (Sjå også [[Førsteordensreaksjon|førsteordensreaksjon]] og [[Nullteordensreaksjon|nullteordensreaksjon]])
 • Utdypingssted  + (Sjå også [[Utdyping|utdjuping]].)
 • Stoppkodon  + (Sjå òg [[Startkodon|startkodon]].)
 • Startkodon  + (Sjå òg [[Stoppkodon|stoppkodon]].)
 • Skadevare  + (Skadevare kan forekomme i form av kode, skript, aktivt innhold og annen programvare. Eksempler på skadevare er datavirus, ormer, trojanere, spionprogrammer og reklameprogrammer.)
 • Driver  + (Skal man skrive ut noe fra en datamaskin, må man ha en driver for å styre utskrifta til riktig skriver)
 • Møtende trafikk  + (Skiltet "møtende trafikk" oversettes med "two-way traffic".)
 • Bloggsfære  + (Skrivemåten bloggosfære er også i bruk, som en parallell til atmosfære, stratosfære osv. Siden utgangspunktet her er blogg, ikke "bloggo", anbefaler vi skrivemåten bloggsfære.)
 • Tjenstlig behov  + (Slike behov kan være å ha tilgang til enkelte [[Personopplysning|personopplysninger]].)
 • Polaritet  + (Slike forbindelser kaller vi "polare forbindelser".)
 • Antigen  + (Slike stoffer kan være molekyler, strukturdeler på bakterier, virus osv.)
 • Smilefjes  + (Smilefjes tilhører en samling tegn vi gjerne kaller emotikon. De er forsøk på å vise følelser på en datamaskinell måte i e-post, på telefon, på sosiale medier osv.)
 • Solflekk  + (Solflekker har varighet fra noen dager til flere måneder.)
 • Planetsystem  + (Solsystemet er et eksempel på et planetsystem.)
 • Solsystemet  + (Solsystemet omfatter sola, åtte [[Planet|p
  Solsystemet omfatter sola, åtte [[Planet|planeter]], fem [[Dvergplanet|dvergplaneter]], flere enn 170 kjente [[Måne|måner]], utallige [[Asteroide|asteroider]], [[Komet|kometer]] og [[Meteoroide|meteoroider]] samt [[Interplanetarisk stoff|interplanetariske stoff]].
  anetarisk stoff|interplanetariske stoff]].)
 • Karbonfangst  + (Som oftest gjennomføres karbonfangst for å langtidslagre karbondioksid og hindre den i å nå atmosfæren, eller rett og slett å bruke gassen til et annet formål.)
 • Spilleavhengighet  + (Spilleavhengighet brukes også generelt - ikke bare innen IKT)
 • Modellspredning  + (Spredningen skyldes at forskjellige klimamodeller og jordsystemmodeller implementerer biogeokjemiske prosesser ulikt.)
 • Språkressurser  + (Språkressurer er grunnlaget for det analytiske arbeidet som må til for at maskiner skal kunne gjenkjenne og forstå språk. Eksempler på språkressurser er tale- og tekstkorpus, ordlister, terminologibaser og grammatikker.)