Arealbruk og arealbruksendring

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term arealbruk og arealbruksendring


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term arealbruk og arealbruksendring


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term land use and land use change
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av klimagasser
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også albedo, fordamping og utdunsting av vann fra planter. Disse faktorene påvirker også klimaet, men er ikke med i utslippsregnskapet.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017