Klimagass

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term klimagass
synonym term drivhusgass


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term klimagass
synonym term drivhusgass


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term greenhouse gas
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)
forkorting GHG


INFORMASJON
definisjon gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt drivhuseffekt
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar

Drivhuseffekten skyldes at klimagassene i atmosfæren har en oppvarmende effekt på jorda. Klimagasser kan være naturlige eller menneskeskapte.

Eksempler på klimagasser er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017