Avogadros lov

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Avogadros lov
referanse Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk (Norsk språkråds skrifter nr. 7, 2000)
synonym term avogadroloven
referanse Store norske leksikon [1]. Lest 29.11.2012
godkjent SR-OKV 07.05.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Avogadros lov
synonym term avogadrolova


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Avogadro's law
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press
synonym term Avogadro's hypothesis
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press


DANSK
anbefalt/tilrådd term Avogadros lov
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon lov som seier at like volum av to gassar ved samme trykk og temperatur inneheld like mange partiklar
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post