Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Avogadros lov
Ansvarlig/ansvarlag Faggruppe for kjemisk terminologi +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term Avogadros lov  +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk (Norsk språkråds skrifter nr. 7, 2000)  +
Bokmål:godkjent SR-OKV 07.05.2013  +
Bokmål:synonym term avogadroloven  +
Bokmål:synonym term:referanse Store norske leksikon [https://snl.no/avogadroloven]. Lest 29.11.2012  +
Bruksområde Kjemi  +
Dansk:anbefalt/tilrådd term Avogadros lov +
Dansk:anbefalt/tilrådd term:referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal. +
Definisjon lov som seier at like volum av to gassar ved samme trykk og temperatur inneheld like mange partiklar  +
Definisjon:referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term Avogadro's law  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press  +
Engelsk:synonym term Avogadro's hypothesis  +
Engelsk:synonym term:referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press  +
Inndato 29 november 2012  +
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term Avogadros lov  +
Nynorsk:synonym term avogadrolova  +
Kategorier Termpost , UoH – kjemisk terminologi
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
5 januar 2016 22:04:48  +
skjul egenskaper som lenker hit 
Avogadros lov + Dansk:anbefalt/tilrådd term
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.