Endepunkt

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term endepunkt
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 09.06.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term endepunkt


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term end point
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi


INFORMASJON
definisjon steg i titrering der volumet av titranten leses av slik at man kan regne ut ukjent konsentrasjon
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Ved en riktig utført titrering vil endepunktet sammenfalle med omslagspunktet og ekvivalenspunktet.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 09.06.2017

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post