Titrering

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term titrering
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
synonym term direktetitrering
godkjent SR-OKV 09.12.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term titrering
synonym term direktetitrering


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term titration
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press
synonym term direct titration


INFORMASJON
definisjon kvantitativ analysemetode for å bestemme konsentrasjonen eller mengden av et stoff i en løsning ved å la den reagere med en standardløsning
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
kommentar Benevnelsen direktetitrering benyttes når man vi skille begrepet fra tilbaketitrering.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 27.05.2013

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post