Femininitet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term femininitet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-08.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term femininitet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term femininity
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hokjønn
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Kva for eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som feminine i ei gitt kulturell og historisk kontekst, blir avgrensa i forhold til dei eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som maskuline. Nokre feministiske tenkjarar er skeptiske til å teoretisere «det feminine» fordi tradisjonelle førestillingar om femininitet kan vere delvise produkt av undertrykking. Sjå òg ‘maskulinitet’.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 08.03.2016