Maskulinitet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term maskulinitet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-08.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term maskulinitet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term masculinity
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hankjønn
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Kva for eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som maskuline i ei gitt kulturell og historisk kontekst, blir avgrensa i forhold til dei eigenskapar og handlingsmønster som blir rekna som feminine. I maskulinitetsforskinga blir termen ofte brukt i fleirtal, dvs. at ein insisterer på å lage analytiske skilje mellom ulike typar maskulinitet som er i funksjon samtidig – i ulike samfunn eller innanfor eitt og same samfunn. Sjå òg ‘femininitet’.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 08.03.2016