Utslippsscenario

Fra Språkrådets termwiki
Revisjon per 31. okt. 2017 kl. 09:50 av Ole Våge (diskusjon | bidrag)$7

(diff) ← Eldre revisjon | Godkjent revisjon (diff) | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term utslippsscenario


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term utsleppsscenario


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term emission scenario
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon forenklet beskrivelse av mulige framtidige utslipp av et stoff, f.eks klimagasser
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Utslippscenarier er basert på antakelser om demografisk og sosioøkonomisk utvikling, teknologiutvikling, energibruk og arealbruk, og hvordan disse faktorene påvirker hverandre. Fra utslippscearioene beregnes konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren, som igjen mates inn til klimamodeller som beregner hvordan klimaet påvirkes av menneskelig aktivitet og særlig økt mengde klimagasser.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017