Addisjonsreaksjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term addisjonsreaksjon
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
godkjent SR-OKV 08.02.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term addisjonsreaksjon


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term addition reaction
referanse International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)


DANSK
anbefalt/tilrådd term additionsreaktion
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon reaksjon der ett molekyl reagerer med elektronene i en dobbeltbinding og binder seg til atomene i dobbeltbindingen
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/A00133.html
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 15.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post