Aksellastgrense

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term aksellastgrense
kontekst tunge kjøretøy, trafikkskilt
synonym term akseltrykkgrense (eldre betegnelse)
godkjent SVV-KÅ 041013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term maximum axle load
synonym term maximum permissible axle load, maximum (permissible) axle weight
merknad trafikkskiltet Aksellastgrense oversettes med maximum axle load
referanse Department of Transport, UK: Know Your Traffic Signs
godkjent SVV-KÅ 041013


INFORMASJON
definisjon øvre grense for den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel
referanse Trafikksikkerhetshåndboken, TØI
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 041013


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post