Allmenn ferdsel

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term allmenn ferdsel
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 051213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term general passage
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 051213


INFORMASJON
kommentar

Plan- og bygningslovens § 30-5:

"Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene."
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post