Annethet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term annethet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term annaheit


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term otherness
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon situasjon hvor en person eller gruppe forstås som annerledes, utenfor eller i motsetning til normen
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Simone de Beauvoirs begrep om kvinnen som ‘den andre’ har stått sentralt i feministers kritikk av vestlig tenknings androsentrisme. I senere feministisk forskjellstenkning har ‘annethet’ i større grad blitt positivt mobilisert og omfavnet. Den prosessuelle termen ‘annetgjøring’ har en viktig rolle i nåtidig feministisk og postkolonial tenkning og kritikk.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017