Annotere

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term annotere
godkjent SR_TB


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term annotere
godkjent SR_TB


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term annotate
godkjent SR_TB


INFORMASJON
definisjon merke komponenter i en tekst for å få oversikt over deres egenskaper; tagge
kommentar Merkingen kan være på ulike nivå. Det kan være et dokument, en setning eller et ord. Formålet er at komponenten som merkes seinere kan forstås og reproduseres av en gitt programvare. Det finnes verktøy som kan merke tekst og tale automatisk for på den måten tilrettelegge språkressurser for språkteknologisk bruk i applikasjoner eller i lingvistisk forskning.
bruksområde Språkteknologi
Lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg Språkrådet
inndato 23.01.17