Arbeidslivskriminalitet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term arbeidslivskriminalitet
godkjent SVV-KÅ 090316


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term work-related crime
referanse regjeringen.no
godkjent SVV-KÅ 090316


INFORMASJON
definisjon handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
referanse https://www.regjeringen.no/contentassets/4f7ae70171bd480682b8dafddadaf311/strategi_mot_arbeidslivskriminalitet.pdf
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 090316


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post