Atmosfærisk grenselag

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term atmosfærisk grenselag
referanse Meteorologisk Leksikon (https://metlex.met.no/)
godkjent SR-OKV 16.01.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term atmosfærisk grenselag


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term atmospheric boundary layer
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon nederste lag av atmosfæren som blir direkte påvirket av jordoverflaten i løpet av relativt kort tid
referanse Faggruppe for klimaordbok
bruksområde Klima
Meteorologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 16.01.2017