Atommasseenhet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term atommasseenhet
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
symbol u
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
godkjent SR-OKV 13.01.2014


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term atommasseeining
symbol u


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term atomic mass unit
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press
forkorting amu
symbol u


DANSK
anbefalt/tilrådd term atommasseenhed
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon måleeining for atommasse: 1 u = 1/12 av massen av iso­topen 12C = 1,661 · 10–27 kg
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post