Automatisk hastighetsovervåkning

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Automatisk hastighetsovervåkning
kortform ATC
godkjent 271016


INFORMASJON
definisjon Den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom hastigheten overstiges.
referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5
kommentar Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal «Stopp», hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 27.10.2016