Baryonisk materie

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term baryonisk materie
synonym term vanlig materie


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term baryonisk materie
synonym term vanleg materie


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term baryonic matter
synonym term ordinary matter


INFORMASJON
definisjon materie som er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner
referanse Faggruppe for astronomisk terminologi
kommentar

Elektroner er ikke baryoner, men inkluderes i baryonbegrepet innen astrofysikken. All materie vi omgir oss med i hverdagen, er lagd av baryonisk materie. Mørk materie er et eksempel på ikke-baryonisk materie.

Universets masse- og energiinnhold består av 68 % mørk energi, 27 % mørk materie og 5 % vanlig (baryonisk) materie.
bruksområde Astronomi
Fysikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for astronomisk terminologi
inndato 05.10.2017