Begrepsdanning

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term begrepsdanning
referanse NORKOGs termgruppe
synonym term konseptualisering, begrepsliggjøring
merknad Vi bruker termen "begrepsdanning" når vi snakker om fenomenet (intransitiv bruk), mens termen "begrepsliggjøring" blir brukt når vi skriver om noe spesifikt som blir gjort til et begrep, dvs. begrepsliggjøring av noe (transitiv bruk). Eksempel: Begrepsdanning er en grunnleggende tankeprosess. Begrepsliggjøring av energi er viktig i fysikk.
godkjent SR-OKV 30.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term omgrepsdanning
referanse NORKOGs termgruppe
synonym term konseptualisering, omgrepsleggjering
merknad Vi nyttar termen "omgrepsdanning" når vi snakkar om fenomenet (intransitiv bruk), medan termen "omgrepsleggjering" vert nytta når vi skriv om noko spesifikt som vert gjort til eit omgrep, dvs. omgrepsleggjering av noko (transitiv bruk). Døme: Omgrepsdanning er ein grunnleggjande tankeprosess. Omgrepsleggjering av energi er viktig i fysikk.
referanse NORKOGs termgruppe


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term conceptualization
referanse J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford
synonym term conceptualisation


INFORMASJON
definisjon tankeprosess som formar eit omgrep
referanse NORKOGs termgruppe
bruksområde Lingvistikk
Kognitiv lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg NORKOGs termgruppe
inndato 30.03.2016