Benzenring

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term benzenring
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 13.04.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term benzenring


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term benzene ring
referanse John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon ringstruktur med seks karbonatom som finst i benzen og i andre organiske sambindingar som vert danna frå benzen ved erstatning av eitt eller fleire hydrogenatom med andre atom
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 13.04.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post