Bindingsavstand

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term bindingsavstand
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
synonym term bindingslengde


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term bindingsavstand
synonym term bindingslengd


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term bond length
referanse John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon avstand mellom to atom som er bundne til kvarandre
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 03.12.2015

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post