Bomstasjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term bomstasjon
godkjent SVV-KÅ 202913


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term toll station
synonym term toll collection point
merknad "Toll plaza" refererer vanligvis til bomstasjon med flere felt for betaling av bompenger (mindre vanlig når innkreving har blitt automatisk).
godkjent SVV-KÅ 100820


INFORMASJON
definisjon punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre
referanse NVDB Datakatalog
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 200913


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post