Bru

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term bru / bro
merknad Etter Statens vegvesens oppdaterte skrivenorm fra desember 2017 er formene bru og bro likeverdige på bokmål.
godkjent SVV-KÅ 070618


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term bru
godkjent SVV-KÅ 070618


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term bridge
godkjent SVV-KÅ 030114


INFORMASJON
definisjon bærende konstruksjon for kjørende og gående med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster
referanse Lovdata: Bruforskrift for fylkesveg
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 080114


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post