Byrette

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term byrette
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 29.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term byrette


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term burette
referanse Skoog et al. 2013. “Fundamentals of Analytical Chemistry”. Brooks/Cole
synonym term buret


INFORMASJON
definisjon gradert røyr som vert nytta til dosering av nøyaktige, men variarande væskevolum
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Byrette vert nytta hovudsakleg til titrering.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.03.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post