CRISPR

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term CRISPR
godkjent uttales /krisper/


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term CRISPR
godkjent vert uttala /krisper/


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term CRISPR
synonym term Clustered regularly interspaced short palendromic repeats


INFORMASJON
definisjon type DNA-sekvens i bakterier, som er involvert i bakterienes forsvar mot virusangrep
referanse Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
bruksområde Biologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
inndato 16.10.2018