Daltons lov om partialtrykk

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Daltons lov om partialtrykk
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kortform Daltons lov
referanse Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk. Norsk språkråds skrifter nr. 7. 2000
synonym term Daltons lov om deltrykk
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 26.09.2014


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Daltons lov om partialtrykk
kortform Daltons lov
synonym term Daltons lov om deltrykk


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Dalton's law of partial pressures
referanse Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher
kortform Dalton's law
referanse Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher


INFORMASJON
definisjon lov som uttrykkjer at totaltrykket av ei gassblanding er lik summen av partialtrykka til gassane i blandinga
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 26.09.2014

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post