Den grønne utviklingsmekanismen

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term den grønne utviklingsmekanismen


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term den grøne utviklingsmekanismen


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Clean Development Mechanism
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)
forkorting CDM


INFORMASJON
definisjon økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Når investorer eller myndigheter finansierer et utlippsreduserende tiltak, mottar de klimakvoter, kalt CER (certified emission reduction), som kan benyttes i et kvotesystem. Hensikten med den grønne utviklingsmekanismen er at utviklingsland kan få økonomisk hjelp til bærekraftig utvikling, mens industriland kan nå sine utslippsmål på en kostnadseffektiv måte.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017