ERTMS

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ERTMS
godkjent JBV-SOLST 241016


INFORMASJON
definisjon

Standardisert teknisk system for signalering og trafikkstyring som består av ETCS og GSM-R (klasse A-systemer).

European Rail Traffic Management System
referanse ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 24.10.2016