ETCS

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ETCS
godkjent JBV-SOLST 241016


INFORMASJON
definisjon

Standardisert europeisk togkontrollsystem.

Eropean Train Control System
referanse ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 24.10.2016