Egenskap:Definisjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en egenskap av type Text.

Sider som bruker egenskapen «Definisjon»

Viser 25 sider som bruker denne egenskapen.

(forrige 25) (neste 25)

2

2-metylpropan +fargelaus gass med formelen C4H10  +

A

ABS-bremser +system som skal hindre at noen av kjøretøyets hjul låses og sklir på underlaget når føreren bremser  +
ADR kompetansebevis for fører +kompetansebevis som utstedes til førere av farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om transport av farlig gods på veg  +
ADR transportdokument +dokument som spesifiserer og beskriver lasten under transport av farlig gods på veg  +
ADR transportuhellskort +skriftlige instruksjoner som oppbevares lett tilgjengelig i førerhytten som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport av farlig gods  +
ADR-attest for kjøretøy +attest for kjøretøy som frakter farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods  +
ADR-kontroll +årlig kontroll av kjøretøy som skal frakte farlig gods i henhold til Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods  +
ADSL +fast tilkopling til internett via telefonkabel med raskere nedlasting enn opplasting  +
ANSI +standardiseringsorgan med hovedkvarter i USA  +
ASCII +kode for å angi tegnsett for datamaskiner  +
ASCII-fil +fil som bare inneholder tegn fra [[ASCII|ASCII]]-tabellen  +
Abiotisk +ikkje-levande del av eit økosystem  +
Ablasjon +prosess der mengden av snø og is på en isbre, et stykke drivis eller et snødekke reduseres gjennom smelting, fordamping, vinderosjon eller kalving  +
Abonnent +person eller organisasjon som har inngått kontrakt med en tilbyder av betalingstjenester  +
Absolutt konfigurasjon +den nøyaktige tredimensjonale strukturen til et [[Kiralt molekyl|kiralt molekyl]]  +
Absolutt nullpunkt +den laveste temperatur som i teorien kan oppnås  +
Absolutt størrelsesklasse +den [[Tilsynelatende størrelsesklasse|tilsynelatende størrelsesklassen]] et [[Himmellegeme|himmellegeme]] har i en avstand på 10 [[Parsec|parsec]]  +
Absorbans +mål uttrykt gjennom logaritmen av forholdet mellom inngående (I0) og utgående (I1) lysintensitet på et flytende eller fast stoff  +
Absorbere +trekke inn, suge opp stoff eller energi.  +
Absorpsjon +prosess der et stoff tas opp av et annet stoff  +
Absorpsjonståke +[[Stjernetåke |stjernetåke]] som blokkerer lyset fra [[Stjerne|stjernene]] som ligger bak den  +
Acetal +[[Organisk forbindelse|organisk forbindelse]] som dannes når [[Alkohol|alkoholer]] adderes til [[Aldehyd|aldehyder]] eller [[Keton|ketoner]]  +
Acetyl +funksjonell gruppe i organisk kjemi. Den består av en karbonylgruppe som er bundet til en metylgruppe.  +
Actinoider +gruppe som er sett saman av actinium og dei 14 påfølgjande grunnstoffa i periodesystemet, og som utgjer f-blokka Ac til Lr  +
Acylering +[[Kjemisk reaksjon|reaksjon]] som innfører en [[Acylgruppe|acylgruppe]] i en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]]  +
(forrige 25) (neste 25)