Ekstratropisk syklon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ekstratropisk syklon
synonym term ekstratropisk lavtrykk, lavtrykkssystem


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ekstratropisk syklon
synonym term ekstratropisk lågtrykk, lågtrykkssystem


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term extratropical cyclone


INFORMASJON
definisjon syklon som dannes på midlere breddegrader
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar I motsetning til tropiske sykloner kjennetegnes ekstratropiske sykloner av fronter.
bruksområde Meteorologi
Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 06.03.2020