Enkeltnukleotidpolymorfi

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term enkeltnukleotidpolymorfi
forkorting snp
synonym term eneltnukleotidpolymorfisme, enkeltbasevariasjon


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term enkeltnukleotidpolymorfi
forkorting snp
synonym term enkeltnukleotidpolymorfisme, enkeltbasevariasjon


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term single nucleotide polymorphism
forkorting snp


INFORMASJON
definisjon variasjon i et enkelt nukleotid i et genom, med hyppighet på minst 1 % i en populasjon
referanse Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
bruksområde Biologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
inndato 16.10.2018