Evapotranspirasjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term evapotranspirasjon
referanse Meteorologisk Leksikon (https://metlex.met.no/)
godkjent SR-OKV 16.01.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term evapotranspirasjon


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term evapotranspiration
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon sum av fordamping frå jordoverflata og transpirasjon frå vegetasjonen
referanse Faggruppe for klimaordbok
bruksområde Klima
Meteorologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 16.01.2017