FNs klimakonvensjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term FNs klimakonvensjon
synonym term FNs rammekonvensjon om klimaendring


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term FNs klimakonvensjon
synonym term FNs rammekonvensjon om klimaendring


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term United Nations Framework Convention on Climate Change
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)
forkorting UNFCC


INFORMASJON
definisjon rammeavtale for internasjonalt samarbeid som har som formål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt påvirkning på klimasystemet
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar 194 land har undertegnet klimakonvensjonen, som gjør den til en nesten universell avtale.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017