Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term joint implementation
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)
forkorting JI


INFORMASJON
definisjon økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å samarbeide om å redusere utslipp (eller øke opptak) av klimagasser
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Investorer kan i denne sammenhengen være myndigheter eller selskaper.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017