Fortau

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term fortau
godkjent SVV-KÅ 200913


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term pavement
synonym term footway; sidewalk (AmE)
merknad På fagspråket foretrekkes ofte footway på britisk engelsk, da pavement i vegfaglig sammenheng referer til vegdekke. I dagligtale brukes oftest pavement.
godkjent SVV-KÅ 191016


INFORMASJON
definisjon del av veg reservert for gående som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (kan også benyttes av syklende)
referanse Statens vegvesen Håndbok 017
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 200913


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post