Friedel-Crafts-acylering

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Friedel-Crafts-acylering


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Friedel-Crafts-acylering


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Friedel-Crafts acylation


INFORMASJON
definisjon reaksjon mellom en aromatisk ring og et syreklorid eller syreanhydrid ved hjelp av en lewissyre som katalysator
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
Organisk kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 20.01.2020

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post