Gay-Lussacs lov

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Gay-Lussacs lov
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 26.09.2014


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Gay-Lussacs lov


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Gay-Lussac's law of combining volumes
referanse Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher
kortform Gay-Lussac's law


INFORMASJON
definisjon historisk lov som uttrykkjer at når gassar reagerer ved konstant trykk og temperatur, vil tilhøvet mellom voluma til reaktantane og produkta vere enkle heiltalstilhøve
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 26.09.2014

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post