Gebyr

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term gebyr
synonym term avgift
godkjent SVV-KÅ 091213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term fee
synonym term charge
merknad NB! Om "trafikkgebyr" brukes istedet fine, se kommentar under.
godkjent SVV-AKG 191213


INFORMASJON
definisjon pengesum som betales for en tjeneste som utføres
kommentar "Gebyr" brukes også på norsk i betydningen straffetiltak, dvs. avgift som betales for overtredelse av visse bestemmelser (f.eks. trafikkgebyr), men bør da oversettes med fine eller penalty. Skillet mellom gebyr og bot tilsvarer ikke skillet mellom fee og fine. Fee brukes svært sjelden om straffegebyr.
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 191213


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post