Grunnstrukturisomerer

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term grunnstrukturisomere
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
synonym term skjelettisomerer


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term grunnstrukturisomerar
synonym term skjelettisomerar


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term skeletal isomers
referanse Chang og Overby 2011 "General Chemistry" 6. utg. McGraw-Hill


INFORMASJON
definisjon isomerar som har ulik lengd på karbonkjeda
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Døme på grunnstrukturisomerar er pentan og dimetylpropan.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 15.09.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post