Håndbok

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term håndbok
kontekst Statens vegvesens håndbokserie
godkjent SVV-KÅ 260516


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term NPRA Manual
referanse NA-rundskriv 10/9 2010/131256-001
kortform manual
merknad Forutsetningen for bruk av forkortelsen NPRA er at Norwegian Public Roads Administration står med fulltekst på samme side, f.eks. ifbm logo, eller blir omtalt i samme avsnitt.
godkjent SVV-KÅ 260516


INFORMASJON
definisjon kravdokumenter (normaler og retningslinjer) og hjelpedokumenter (veiledninger) som inngår i Statens vegvesens håndbokserie
referanse www.vegvesen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-KÅ
inndato 100816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post