Hen

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term hen
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
frarådet/frårådd term hin
godkjent STK-ARH-08.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term hen
frarådet/frårådd term hin


INFORMASJON
definisjon kjønnsnøytralt pronomen som brukes i stedet for ‘han’ og ‘hun’, og i kjønnsforskning særlig brukt kritisk for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende eller relevante i den aktuelle sammenhengen
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar

Det kan være relevant i kjønnsforskning å bruke ‘hen’

1 når omtalt person identifiserer seg som transperson

2 når den omtalte personens kjønn er ukjent

3 når den omtalte personens kjønn vurderes som irrelevant i den aktuelle sammenhengen

4 for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 08.03.2016