Hensynssoner

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term hensynssoner
referanse www.regjeringen.no
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term zones requiring special consideration
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon samlinger av hensyn som er fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, slik som hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold, landbruk og reindrift
referanse www.regjeringen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 140214


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post